Martin Ondruch - fotograf

Martin Ondruch - fotograf
Fotografie krajin, lidí, psů a další havěti.

Martin Ondruch - fotograf
Přejít na obsah
Procházím se. Dívám se okolo sebe a žasnu. Někdy.
Magická místa překvapivě existují. Většinou jsou předurčena umístěním v prostoru, objekty v něm a mírou zanedbání. Ano, neb v naprosté většině zkulturněním a údržbou ve smyslu některých radních svou magičnost nadobro ztrácejí.
V kulturním prostředí se pohybují různá zvířátka. Většinou psi. Ale i kočky, ptáci a jiná havěť.

Krajiny, parky, květiny, listí a superkýče.


Lidská místa jsou protkaná cestami a cestičkami. Čím zanedbanější, tím hezčí.

Děvčata čtou. Za všech okolností, kdekoliv a v různých pozicích. Neptám se, co čtou. Není to důležité. Jsou soustředěná, klidná, mlčící, krásná.

Jsem městský člověk. Mám rád kamennou (zděnou) přírodu světa lidí. Fotografie kulturní krajiny bez přítomnosti lidí mi (až na výjimky) mnoho neříká.

Je zapotřebí mnoho různých druhů lidí, aby zalidnil se svět.
Napište mi:    martin@ondruch.eu
Návrat na obsah