To co pronáším, není z mé hlavy.
Slova napsal N.V.Gogol v Ženitbě.
Před 170-ti lety.
Dnes s ním nelze než souhlasit.

Mé jméno je:

Martin Ondruch

a nedá se s tím nic dělat.
Poesie